הנחיות להגשת מועמדות להוראה במגזר הערבי והדרוזי

שלום רב,

לצורך הגשת מועמדות להוראה במגזר הערבי והדרוזי, יש למלא במדויק אחר ההוראות:
יש להיכנס לפורטל עובדי הוראה במשרד החינוך ולהגיש מועמדות להוראה במגזר הערבי והדרוזי. הרישום למרכזי הערכה יתבצע דרך המערכת המקוונת לניהול מועמדים.
מועד אחרון לרישום למרכז הערכה: 25/3/21.

לאחר הרישום למרכז הערכה, יזומנו המועמדים המתאימים להמשך תהליך הכולל מספר כלים ואירועי הערכה שונים הרלוונטיים למועמדים להוראה.
מרכז הערכה יהיה מקוון.
כתובת מייל לתמיכה טכנית: education@keinan-sheffy.co.il.
נא ציין/י בפנייתך שם מלא ומספר טלפון נייד.

בהצלחה.


נגישות