יחסי עבודה ושכר

מטרת הייעוץ הינה לשפר את ממשקי העבודה ביחסים בין המעסיק לבין העובדים.

קינן שפי מתמקדת בתחומים הבאים:

  • כתיבת נהלים בנושאי שכר וכח אדם.
  • ייעוץ בנושא מתכונות וסוגי העסקה (הסכמים אישיים, הסכמים קיבוציים, קביעת טווחי שכר לתפקידים).
  • סיוע בניהול משא ומתן בנושאי שכר ויחסי עבודה (הסדרת תנאי שכר והעסקת עובדים בכירים, גיוס ושימור עובדים במקצועות קריטיים לחברה, התארגנויות עובדים).
  • ייעוץ בנושא הסדרת זכויות עובדים בתהליכי הפרטה ושינויים מבניים.
  • גיבוש מבנה ארגוני והגדרות תפקיד.
  • גיבוש תכניות פרישה.
  • בניית תכניות תגמול / תמרוץ לעובדים בכירים.
  • גיבוש הסכמים קיבוציים.

דילוג לתוכן