שאלות לדוגמא

אנלוגיות מילוליות

בכל שאלה מופיע צמד מילים. בין המילים הללו מתקיים יחס מסוים. בכל שאלה, עליך לזהות היחס בין שתי המילים ולבחור מבין התשובות המוצעות את צמד המילים אשר היחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שזהית.

נא לשים לב: ישנה חשיבות לסדר המילים בצמד.

שאלה 1

רוח: סופה

שמש: שרב

כוכב: צפון

באר: מעיין

קשת: ענן

גשם: מבול

שאלה 2

מנוסה: ניסיון

ממושמע: ציות

עשיר: רכוש

מנומס: נימוס

מטופל: טיפול

מעושן: עשן

שאלה 3

שמח:עצוב

הולך:רץ

משועמם: מתעייף

כועס: שליו

מדבר: שר

נרגש: מתעניין

הסקת מסקנות

במבחן שלפניך יוצג אוסף של עובדות ונתונים. לאחריהם תופענה שאלות המבחן. כל שאלה היא מסקנה המבוססת על העובדות הללו. עליך לבחון כל מסקנה לאור העובדות הנתונות.

אם המסקנה נכונה לאור הנתונים, בחר באפשרות “נכון”.

אם המסקנה לא נכונה לאור הנתונים, בחר באפשרות “לא נכון”.

אם לא ניתן להסיק לגבי נכונותה או אי נכונותה של המסקנה מכיוון שחסרים נתונים, בחר באשרות “אי אפשר  לדעת מהנתונים”.

שרון, מיכל ויעל הן בנות אותו גיל.

מיכל היא הגבוהה מכולן.

עיניה של שרון חומות.

שרון גבוהה מיעל.

שאלה 1

יעל היא הנמוכה מכולן.

נכון

לא נכון

אי אפשר לדעת מן הנתונים

שאלה 2

גילה של שרון גבוה משל מיכל אך נמוך משל יעל.

נכון

לא נכון

אי אפשר לדעת מן הנתונים

שאלה 3

צבע העיניים של יעל ושל מיכל זהה

נכון

לא נכון

אי אפשר לדעת מן הנתונים

קידוד

במבחן שלפניך רשימה של 25 מילים. לכל מילה מותאם קוד בן 4 ספרות. עבור כל מילה שתופיע על המסך עליך לזהות את הקוד המתאים לה מבין 5 התשובות האפשריות.

מזמרה 245687

לולב 245555

מזרקה 457896

ירקון 987542

שאלה 1

מהו הקוד עבור:  ירקון?

435612

245555

245687

456789

987542

שאלה 2

מהו הקוד עבור: מזרקה?

245555

456879

457896

453564

245687

שאלה 3

מהו הקוד עבור: מזמרה?

457896

245687

987542

245487

456789

דיוק תפיסתי

במבחן זה זוגות של צירופי אותיות או מספרים. צירופים אלו יכולים להיות זהים ביניהם או שונים. אם זוג הצירופים זהה לחלוטין עלך לבחור במילה “זהה”. אם זוג הצירופים שונה בצורה כלשהי עליך לבחור במילה “שונה”.

שאלה 1

גטכויעכדכ        גטכויעכדכ

זהה

שונה

שאלה 2

563478956        563479956

זהה

שונה

שאלה 3

גודכטדןיג          גודכסדןיג

זהה

שונה

טורים

מטרת מבחן זה הינה להשלים סדרות חשבוניות לפי סדר הגיוני כלשהוא.

יש לבחור מבין הספרות המופיעות מתחת לסדרה את הסדרה המתאימה ביותר להשלמת הסדרה.

שאלה 1

1 4 7 10 13 16 19 ?

24

23

22

21

20

שאלה 2

4 6 5 7 6 8 7 ?

10

9

8

7

6

שאלה 3

2 4 3 6 5 10 9 ?

21

8

19

18

5

השלמת משפטים

המבחן שלפניך עוסק במשמעותם של מילים וביטויים.

עליך לקרוא כל שאלה בעיון ולסמן אילו מבין ארבעת התשובות המוצעות משלימה את המשפט בצורה הטובה ביותר.

שאלה 1

העצים _______ את מרבית עליהם וצבעי הסתיו כיסו את השדרה.

השילו

הדירו

הבהיקו

הגלידו

שאלה 2

הצעת משרד החינוך לארגון הסטודנטים הייתה ניסיון לקנות אותם ב________.

עלה תאנה

נזיד עדשים

שאור שבעיסה

פי האתון

שאלה 3

הרודן השתמש ב________ כשאמר שזכויות אדם הן נר לרגליו.

לשון נופל על לשון

לשון סגי נהור

לשון הרע

לשון ציורית

הבנת הוראות

במבחן שלפניך כל שאלה היא הוראה. עליך לקרוא בתשומת לב רבה את ההוראות עד הסוף ולהקפיד למלאן באופן מדוייק.

שאלה 1

רשום את האות בעלת הערך הגבוה ביותר של המילה הקצרה ביותר מבין המילים הבאות.

מדפים     געגוע     נחליאלי     תינוקות     משחק

תשובה: ש

שאלה 2

רשם במסגרת את המילה הראשונה (מימין לשמאל) שהאות הראשונה שלה הינה האות השלישית של המילה שלפניה

קשרים     מצחיק     מרבצים     בחורים     מתרחץ

תשובה: בחורים

שאלה 3

מצא את המספר בעל הערך הנמוך ביותר ורשום בריבוע את ערך המספר כפול שתיים.

420 427 421 422 423

תשובה: 840


דילוג לתוכן