קליטה ליישובים

קינן שפי מתמחה באבחון ומיון מועמדים לקליטה לכל סוגי היישובים. תהליך האבחון והמיון מותאם באופן המדויק ביותר לצרכי היישוב הספציפי, לסוג היישוב (קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי, מושב, יישוב קהילתי) ולאופי היישוב. מטרת התהליך הינה לאבחן ולמיין את מידת התאמתם של המועמדים לחיי הקהילה ביישוב ספציפי.

תהליך האבחון והמיון בקינן שפי כולל על פי רוב את השלבים הבאים:

  • הכרות עם היישוב – סוג היישוב ואופיו, צרכי היישוב.
  • הגדרת פרופיל הנקלט לרבות תכונות ומאפיינים.
  • קביעת תהליך האבחון והמיון הייעודי ותכולתו.
  • ביצוע אבחון קליטה ליישובים מקיף הכולל מבחני אישיות, שאלון אישי ביוגרפי, מבחני אמינות, סימולציות קבוצתיות, סימולציות זוגיות, ראיון אישי/זוגי.
  • כתיבת חוות דעת מעמיקות – חוות הדעת תכלול סיכום אישי (במלל) הכולל רקע, מאפיינים אישיותיים ומאפיינים בינאישיים לגבי המועמד/ת, או לגבי כל אחד מן המועמדים במידה ומדובר בזוג, סיכום משפחתי-זוגי (במידה ורלוונטי), פירוט הציונים של הפרמטרים השונים המרכיבים כל אשכול מאפיינים (אשכול מאפיינים אישיותיים, בינאישיים) לגבי המועמד/ת / מועמדים/ות, סיכום והמלצה (במלל ובמספר). חוות הדעת תתמקד במידת ההתאמה של המועמד/ת / מועמדים/ות לחיי הקהילה ביישוב ספציפי.
  • התהליך כולל ליווי וייעוץ מקצועי לוועדת קליטה: הבניית התהליך, בקרה ומשוב, דילמות ופתרונות, סדנאות והכשרות.
  • תוקף ניבוי גבוה – מושג באמצעות שימוש במגוון נרחב של כלי אבחון תקפים ומהימנים, באמצעות התאמה מדויקת שלהם, באמצעות בדיקה מעמיקה של כל המועמדים (יחיד / זוג / משפחה), ובאמצעות ריבוי מעריכים. התוצאה: כלי תומך החלטה איכותי ויעיל לוועדת קליטה.
  • תהליך האבחון והמיון בקינן שפי מאופיין מתחילתו ועד סופו ברמה מקצועית ושירותית גבוהה ביותר, ומתבצע תוך שקיפות, דיסקרטיות, מהירות ויעילות.

דילוג לתוכן