קבלה למוסדות לימוד

קינן שפי מתמחה באבחון ומיון מועמדים בכל הגילאים לקבלה לכל סוגי מוסדות ותוכניות הלימוד. תהליך האבחון והמיון מותאם באופן המדויק ביותר לצרכי מוסד הלימוד הספציפי, לסוג מוסד הלימוד (אוניברסיטה, מכללה, בית ספר תיכון, חטיבת ביניים, בית ספר יסודי, פנימיה, מסגרות ייחודיות, קורסים והכשרות בארגונים שונים), לאופי מוסד הלימוד, לתוכנית הלימוד שעל הפרק ולדרישותיה. מטרת התהליך הינה לאבחן ולמיין את מידת התאמתם של המועמדים לתוכנית לימוד ספציפית במוסד לימוד ספציפי.

תהליך האבחון והמיון בקינן שפי כולל על פי רוב את השלבים הבאים:

  • הכרות עם מוסד הלימוד – סוג המוסד ואופיו.
  • הכרת תוכנית הלימוד, ניתוח מאפייניה, ובעקבות זאת הגדרת דרישות הקבלה.
  • קביעת תהליך האבחון והמיון הייעודי ותכולתו.
  • ביצוע אבחון לימודי מקיף הכולל מגוון מבחנים, בהתאם לדרישות הקבלה, כגון: מבחני כישורים שכליים, מבחני סגנון למידה, מבחני נטיות לימודיות-תעסוקתיות, מבחני יצירתיות, מבחני ניהול ויזמות, מבחני אישיות, שאלון אישי ביוגרפי, מבחנים ותרגילים ספציפיים לתכנית הלימוד, מבחני ידע, סימולציות קבוצתיות, סימולציות זוגיות, ראיון אישי.
  • כתיבת חוות דעת פרטניות מעמיקות – חוות הדעת תכלול סיכום כל אשכול מאפיינים (במלל ומספר), פירוט הציונים של הפרמטרים השונים המרכיבים כל אשכול מאפיינים (אשכול מאפיינים שכליים, לימודיים, יצירתיים, ניהוליים ויזמיים, אישיותיים, חברתיים), נקודות עוצמה (במלל), נקודות תורפה (במלל), סיכום והמלצה (במלל ובמספר). חוות הדעת תתמקד במידת ההתאמה של המועמד/ת לתוכנית לימוד ספציפית במוסד לימוד ספציפי.
  • חוות הדעת תכלול גם מידע על האופן בו נכון לקלוט ולהדריך את המועמד/ת, במידה ותתקבל החלטה לקבלו/ה לתוכנית הלימוד הנדונה.
  • העברת דו”ח דירוג סופי הכולל השוואה בין המועמדים בתהליך.
  • התהליך כולל ליווי וייעוץ מקצועי להנהלת מוסד הלימוד ולמנהל תכנית הלימוד: הבניית התהליך, בקרה ומשוב, דילמות ופתרונות, סדנאות והכשרות.
  • תוקף ניבוי גבוה: מושג באמצעות שימוש במגוון נרחב של כלי אבחון תקפים ומהימנים, באמצעות התאמה מדויקת שלהם, ובאמצעות ריבוי מעריכים. התוצאה: כלי תומך החלטה איכותי ויעיל למנהל.
  • תהליך האבחון והמיון בקינן שפי מאופיין מתחילתו ועד סופו ברמה מקצועית ושירותית גבוהה ביותר, ומתבצע תוך שקיפות, דיסקרטיות, מהירות ויעילות.

דילוג לתוכן