אבחון ומיון תעסוקתי

קינן שפי מתמחה באבחון ומיון מועמדים לכל התפקידים וסוגי הארגונים במשק, בין אם המועמדים הינם מחוץ לארגון ובין אם המועמדים הינם מתוך הארגון ונבחנת התאמתם לניוד או קידום. תהליך האבחון והמיון מותאם באופן המדויק ביותר לצרכי הארגון הספציפי, לסוג הארגון ולאופיו, להגדרת התפקיד ודרישותיו, ולרמת התפקיד (דרג זוטר, מקצועי, ניהולי, ניהולי בכיר, ניהולי בכיר-יחודי). מטרת התהליך הינה לאבחן ולמיין את מידת התאמתם של המועמדים לתפקיד ספציפי בארגון ספציפי.

תהליך האבחון והמיון בקינן שפי כולל על פי רוב את השלבים הבאים:

 • הכרות עם הארגון – מבנה ארגוני, תרבות ארגונית.
 • ביצוע ניתוח עיסוק ובעקבותיו הגדרת התפקיד ודרישותיו.
 • קביעת תהליך האבחון והמיון הייעודי ותכולתו.
 • ביצוע אבחון תעסוקתי מקיף הכולל מבחני כישורים קוגניטיבים, מבחני סגנון עבודה, מבחני אישיות, שאלון אישי ביוגרפי, מבחני מהימנות ואמינות, מבחנים ותרגילים ספציפיים לתפקיד, מבחני ידע, מבחני ניהול, סימולציות קבוצתיות, סימולציות זוגיות, ראיון אישי.
 • כתיבת חוות דעת פרטניות מעמיקות –  חוות הדעת תכלול סיכום כל אשכול מאפיינים (במלל ובמספר), פירוט הציונים של הפרמטרים השונים המרכיבים כל אשכול מאפיינים (אשכול מאפיינים שכליים, ביצועיים, אישיותיים, חברתיים, תעסוקתיים, ניהוליים – במידה והתפקיד הוא ניהולי), נקודות עוצמה (במלל), נקודות תורפה (במלל), סיכום והמלצה (במלל ומספר). חוות הדעת תתמקד במידת ההתאמה של המועמד לתפקיד ספציפי בארגון ספציפי.
 • חוות הדעת תכלול גם מידע על האופן בו נכון לקלוט ולהדריך את העובד, במידה ותתקבל החלטה לקבלו לתפקיד הנדון.
 • העברת דו”ח דירוג סופי הכולל השוואה בין המועמדים בתהליך.
 • בהתאם לשיקולים שונים ניתן לבצע אבחון ומיון ראשוני / מלא, פרטני / קבוצתי (מרכז הערכה). התהליך הינו מודולרי ותלוי ברמת בכירות התפקיד, בגודל מרחב המיון, בזמינות המועמדים ועוד.
 • התהליך כולל ליווי וייעוץ מקצועי למנהל/ת המגייס/ת / וועדת האיתור לאורך כל שלבי התהליך: הבניית התהליך, בקרה ומשוב, דילמות ופתרונות.
 • תוקף ניבוי גבוה – מושג באמצעות שימוש במגוון נרחב של כלי אבחון תקפים ומהימנים, באמצעות התאמה מדויקת שלהם, ובאמצעות ריבוי מעריכים. התוצאה: כלי תומך החלטה איכותי ויעיל למנהל.
 • תהליך האבחון והמיון בקינן שפי מאופיין מתחילתו ועד סופו ברמה מקצועית ושירותית גבוהה ביותר, ומתבצע תוך שקיפות, דיסקרטיות, מהירות ויעילות.

דילוג לתוכן